یونسکو

به گواهی تاریخ، ایرانیان مردمی هنرمند و هنرپرور بوده¬اند که با ورود اسلام به سرزمین خود کوشیدند این دین را در تمام شئون زندگی شان وارد کنند ، لذا هنر اسلامی در این سرزمین به شکوهی بی بدیل دست یافت؛ آفرینش های عاشقانه هنرمندان ایرانی در زمینه لوحه های خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری و تجلید قرآن کریم برجسته ترین شاهد این مدعا و نقطه عطف آن در عصر صفویه است که هنر ایرانی اسلامی به اوج شکوفایی خود رسید.
میرزا احمد نیریزی – برجسته¬ترین نسخ نویس ایرانی و پدر نسخ فارسی – از مفاخر این عصر است که تمام عمر هنری خود را مصروف کتابت قرآن و انفاق درآمد حاصله به نفع مستمندان کرد . حسن شهرت و اعتبار قلمش باعث شد که بالغ بر یکصد نسخه قرآن خطی به او منسوب باشد، اما خبرگان فقط تعلق هشت تا دوازده نسخه خطی به جا مانده را به وی تایید می¬کنند و نسخه پیش روی شما از آن جمله و در واقع یکی از باشکوه ترین نسخه های به یادگار مانده از این استاد بزرگ است که در سال ۱۳۸۱ به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران چاپ و عرضه گردید.
در این تلاش ذی قیمت که ده سال به طول انجامید ، به مدد تانی و احتیاط وسواس گونه مسئولان امر ، ترجمه استاد عبدالمحمد آیتی به زیور خط نستعلیق استاد امیر احمد فلسفی آراسته گشت و در قاب تذهیب استاد علی مطیع نشست تا با قلم¬گیری استاد کریم صفایی این طرفه رحمانی و تحفه نورانی به ساحت شیفتگان کلام ربانی هدیه گردد.
و اینک مفتخر است که این مصحف شریف نفیس را تقدیم نماید.غایت آرزوی ما این است که با حسن عرضه این اثر هنری ، در راه توسعه فرهنگ قرآنی و هنر ایرانی گام برداشته و در شمار خدمتگزاران آستان قرآن قلمداد شویم.

درباره نویسنده

managraphicstudio@gmail.com

پست های مرتبط

ارسال نظر

نمایش نام

ایمیل

عنوان

پیام