در صنعت نشر براساس ابعاد کاغذی که به دستگاه چاپ داده می­شود ابعاد کتاب در چند اندازه ثابت و استاندارد قابل آماده سازی می­باشد که هرکدام نام خود را دارد. مثلا آنچه در زبان عموم به قرآن بزرگ شناخته می­شود، ناشران با نام قرآن رحلی می­شناسند که ابعاد آن بزرگتر از یک کاغذ A4 تقریبا 35 سانتی متر در 25 سانتی متر است