در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

قرآن عروس یکی از اعضای مهم و کلیدی در سفره عقد است و معمولا زوجهای جوان پس از پیوند عاطفی اولیه در اولین قدم برای تهیه قرآن عروس مراجعه می­ کنند تا آغاز یک عمر همراهی را با تهیه قرآن عروس به برکت و خیر رقم بزنند.