قرآن نفیس به قرآن هایی گفته می شود که چاپ رنگی و کاغذ گلاسه یا معطر داشته باشند و داخل قاب کشویی با جعبه صندوقی نگهداری شوند. مثلا نمونه هایی که برای تولید قاب یا جعبه از چرم طبیعی استفاده شده، در گروه قرآن های نفیس آنتیک جای می گیرند و طبیعتا با توجه به هزینه های بیشتر تولید، نسبت به سایر قرآن ها گرانتر می باشند.